Programma

Klankbordbijeenkomst

23 februari

Uitleg en voorlichting:
– Wat is de doelstelling van de Transitievisie Warmte in de gemeente Molenlanden?
– Hoe komen we tot en haalbaar en betaalbaar plan?

Inventarisatie:
– Welke zorgen leven onder de bewoners?
– Bestaan er al ideeën die nader onderzoek vragen?
– Bestaan er al initiatieven die, met steun en hulp van de gemeente uitgevoerd kunnen worden?
– Welke initiatieven zijn er al en hoe kan de gemeente daarop aanhaken?

Betrokkenheid:
– Welke rol kunnen en willen de dorpsraden spelen?
– Welke rol kunnen en willen bewoners spelen?

Doe mee, praat mee en beslis mee!
Meld u hier aan.